Pedagogická koncepce

Důležitou součástí vzdělávacího programu je práce v integrovaným měsíčních blocích. Každý měsíc je zaměřen na jednotné téma, z něhož vychází plán pro práci s dětmi.

Vzdělávací plán je takový, aby přirozeně rozvíjel všechny kompetence v Rámcovém vzdělávacím programu – kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a dál vzdělávací oblasti, kterými jsou: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět.

Koncepce tedy vychází z jednotlivých aktivit, které tvoří především:

Cílená nabídka pedagoga – hry, básničky, písničky, tvoření, cvičení atd.

Volná hra dětí – je nedílnou součástí přirozeného vývoje dětí, kdy si samy děti mohou zvolit, co chtějí dělat, s čím si chtějí hrát

Environmentální výchova – pedagog začleňuje aktivity, jež mají dětem přiblížit poznávání přírody, pochopit souvislosti v ročních obdobích apod.

Kroužky – jsou denní součástí, v pravidelné dny se střídá kroužek divadélka, Šikulíci a angličtina pro nejmenší

Předškolní příprava – v průběhu řízených činností je každý den u dětí předškolního věku věnována pozornost a nabízení činností pro přípravu na nástup do školy.

Novinky a informace
Přihláška do školky - školní rok 2019/2020 .....................................................
Přihláška do školky - léto 2019 .....................................................
Ceník školkovného 2019/2020

Příliv pro rodinu, z.s., Dusíkova 5, 638 00 Brno Lesná, tel.: 774 073 730, 777 983 495, e-mail: ospriliv@gmail.com, www.priliv.cz

Stránky vytvořil David Magyar (tel.: +420 604 267 087, www.mapy-brno.eu) (C) 2017