Ceník miniškolky

Cena zahrnuje:

  • program pro děti, 
  • materiál na vyrábění, malování, 
  • drobné dárky k narozeninám, 
  • balíčky od Mikuláše a na Velikonoce,
  • příspěvek na další aktivity, jako např. kanisterapii, 
  • program preventivní péče logopeda a zubní prevence alespoň 2 x do roka,
  • upomínkové knihy k ukončení školní docházky, 
  • materiály pro vzdělávání aj.


Platba školkovného se provádí vždy do 10. dne v měsíci na bankovní účet č. 3823655001/5500. Konkrétní částka vám bude zaslána na vámi uvedený mail vždy začátkem měsíce.

Ceník školkovného

platný od září 2024

Dopoledne - jednorázově

400 Kč

Dopoledne - celý měsíc

7 300 Kč

Celý den - jednorázově

520 Kč

Celý den - pravidelně

9 400 Kč

Vytvořte si webové stránky zdarma!